Aangepast 22/8 - De invoering van de Euthyrox-tabletten met de nieuwe formulering (zonder lactose) vindt sinds juni geleidelijk plaats. SON ontving een aantal signalen naar aanleiding van de ervaringen tot nu toe. Deze signalen legden wij voor aan de verantwoordelijke organisaties, te weten producent Merck, apothekersorganisatie KNMP en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Voorlichting nieuwe Euthyrox door apotheken

Ondanks uitgebreide informatievoorziening door het CBG, de KNMP en Merck blijken meerdere apotheken niet op de hoogte te zijn van de afspraken over de introductie van de nieuwe formulering van Euthyrox. Dit is kwalijk en daarom adviseert SON patiënten, in voorkomend geval, de apotheek te wijzen op de berichtgeving op de website van de KNMP:

TIP: print deze pdf's en neem mee naar je apotheek:
pdf - Nieuwsbericht van KNMP van 8 augustus jl. >>
pdf - 'Vragen en anwoorden over de nieuwe samenstelling van Euthyrox' (CBG) >>

Nadere toelichting

Niet ‘oude’ en ‘nieuwe’ Euthyrox door elkaar gebruiken

Sommige patiënten krijgen bij de apotheek zowel de oude als de nieuwe formulering mee. ‘Oude’ en ‘nieuwe’ tabletten moeten niet door of naast elkaar worden geslikt. Als je de nieuwe formulering van Euthyrox gebruikt, moet je deze blijven gebruiken. Artsen en apothekers zijn hierover geïnformeerd (zie vraag 6 in ‘Vragen en antwoorden’). De nieuwe Euthyrox-tabletten zijn herkenbaar aan de tekst 'Gewijzigde hulpstoffen' op het doosje en de blisterverpakking.

Inmiddels is de nieuwe formulering in alle sterktes leverbaar vanuit de groothandels, ze zijn in steeds meer apotheken te krijgen. De oude formulering wordt niet meer gemaakt. Als je eenmaal bent overgestapt naar de nieuwe Euthyrox, dan is het niet verstandig om weer de oude formulering te gebruiken. Krijg je toch de oude en de nieuwe formulering mee om deze tegelijkertijd te gebruiken? Of ben je al over op de nieuwe formulering en krijg je toch weer de oude mee? Accepteer dit niet, ook een combinatie van oude en nieuwe is niet acceptabel. Kom je er niet uit met je apotheker dan kun je dit melden, zie onder ‘Informatie en klachten’. 

Tip: Ga tijdig naar je apotheek om ervoor te zorgen dat je apotheek voldoende tijd heeft om – indien nodig - de nieuwe tabletten te bestellen.

Huidige voorraad Euthyrox opmaken

De nieuwe tabletten worden geleidelijk ingevoerd. Omdat apotheken eerst hun huidige voorraad Euthyrox op mogen maken, kun je ook na 1 juni nog Euthyrox van de oude formulering ontvangen. Mogelijk duurt het dus nog enkele maanden voordat alle Euthyrox-gebruikers ‘over zijn’ op de nieuwe Euthyrox-tabletten. Zolang je telkens dezelfde formulering krijgt is dat natuurlijk geen probleem. Maar eenmaal de nieuwe formulering = voortaan de nieuwe formulering! 

Lees meer over de veranderingen in 'Invoering nieuwe formulering Euthyrox per 1 juni gestart' (7 mei jl.) >>

Informatie en klachten

Voor vragen over Euthyrox en de inname van de tabletten kun je gebruikmaken van de volgende overzichten:

Met vragen kun je ook terecht bij:

  • je behandelaar en apotheek
  • een ervaringsdeskundige van SON via de Schildkliertelefoon
  • het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)
    • via een contactformulier
    • telefonisch, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 088 - 120 50 20

Met klachten kun je terecht bij:

  • het Landelijk Meldpunt Zorg (zie bovenstaand)
  • Klachtenbemiddeling KNMP (voor klachten over je apotheek)