Het klinkt altijd zo mooi, betrek de patiënt bij de keuze van de behandeling. Natuurlijk is dat terecht, een behandeling waar je achter staat, slaat beter aan. Bij sommige behandelingen is dat gemakkelijker dan bij andere. Werkt je schildklier te langzaam, dan is er niet zo iets als een…

> Lees meer

SON klaar voor de start

Schildklier Organisaties Nederland, kortweg SON, gaat de uitdaging aan. Bij de Heldenrace in Amsterdam op 9 juni 2013 gaan we met het SON-Heldenteam 15.000 euro bijeen lopen. We rennen zes kilometer het vuur uit onze sloffen.
Het geld dat we bijeenbrengen is bestemd…

> Lees meer

Hoe gaat het echt met je?

Patiëntenperspectief bij inzicht integrale gezondheidstoestand

Beter meten hoeveel last u hebt van uw aandoening

Als je vraagt aan een patiënt ‘hoe gaat het?’ wordt niet alleen de fysieke toestand bedoeld. De aandoening die je hebt kan fysieke, maar ook emotionele, psychologische en…

> Lees meer

Een casusbeschrijving. Primaire hypothyreoïdie is een aandoening van de schildklier en is een van de meest voorkomende endocriene aandoeningen welke gepaard gaat met verschillende somatische en psychische symptomen. Hypothyreoïdie kan tot uiteenlopende klachten leiden die in een vroeg…

> Lees meer

Werk en re-integratie

In 2007 hield de heer Slikker, bedrijfsarts, een lezing over Schildklier en werk tijdens het 20-jarig jubileum van de Schildklierstichting. In zijn werk als bedrijfsarts heeft de heer Slikker te maken met de Wet verbetering Poortwachter. Uitgangspunt van de Wet verbetering Poortwachter is…

> Lees meer