Tegen het einde van juni, mooi op tijd voor de vakantie, valt het 2e kwartaalnummer 2018 van ons magazine Schild al weer in de bus.

In de nieuwe Schild kunt u, naast de vaste rubrieken, onder meer lezen over:

> Lees meer

week van de schildklier presentaties

Tijdens de week van de Schildklier zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd in het land, in samenwerking met de ziekenhuizen.

Het thema 'Optimaal instellen' was een schot in de roos. De animo voor de voorlichtingsbijeenkomsten was enorm. De meesten waren in zeer korte tijd…

> Lees meer

Robin Peeters

Prof. dr. Robin P. Peeters gaat in op het thema van de Week van de Schildklier 'Optimaal instellen luistert nauw' (14-18 mei). Prof. Peeters is internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam en lid van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON.

In Nederland worden ruim…

> Lees meer

medicijnwissel

Met 14 patiëntenorganisaties doet Schildklier Organisatie Nederland (SON) een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen.

Gezondheidsklachten

Medicijnwisselingen…

> Lees meer

teva tekort

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldde 12 april jl. dat er vanaf 17 april 2018 een tijdelijk tekort wordt verwacht van het schildkliermedicijn met levothyroxine (Levothyroxinenatrium Teva). 

Het tekort van de sterkte 25 microgram speelt volgens het bedrijf vanaf…

> Lees meer