Naast de hyperthyreoïdieklachten, zien we bij de (oog)ziekte van Graves ten aanzien van de ogen nog (mogelijke) extra klachten:

OgenOG-portret

 • 'Zandkorrels' in ogen
 • Gevoel van branderigheid
 • Rood geïrriteerd hoornvlies
 • Niet goed tegen fel licht kunnen
 • Snel en voortdurend tranende of vochtige ogen
 • Vermoeid gevoel van ogen
 • Wazig zien
 • Verdikking van bovenste oogleden
 • Wallen onder ogen
 • ‘Bollende’ ogen
 • Opgetrokken oogleden
 • Pijn of druk achter oogbol
 • Pijn bij oogbewegingen
 • Hoofdpijn
 • Scheel zien
 • Dubbel zien
 • Verkleind gezichtsveld
 • Oogleden niet meer kunnen sluiten
 • Ernstige nekpijnen
 • Veranderde gelaatsuitdrukking
 • Vagere waarneming
 • Verminderde kleurwaarneming
 • Blindheid (bij niet operatief ingrijpen)

Psychosociale klachten Ogen

 • Misverstanden met omgeving (vanwege verstoorde gezichtsuitdrukking)
 • Sociale afwijzing
 • Chronische pijn en ongemak
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Isolement
 • Psychische belasting