Bij een schildklieraandoening bouw je vaak een langdurige relatie met je behandelaar op. Goede samenwerking binnen deze zorgrelatie is van groot belang voor een goede behandeling. Als patiënt ben je afhankelijk van de behandelaar, omdat deze alle (medische) kennis heeft. Maar de behandelaar is ook weer afhankelijk van jouw informatie, om te weten hoe het met je gaat en wat je van belang vindt. 

Goed geïnformeerd zijn enerzijds en de behandelaar goed informeren anderzijds is noodzakelijk om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen, samen met je behandelaar. 

Goed geïnformeerd zijn

Er is een speciale wet die de behandelrelatie tussen patiënten en artsen regelt: de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet staat onder meer dat de arts jou als patiënt goed moet informeren over de behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen van de verschillende opties. Ook moet hij je toestemming vragen voor een behandeling. Je hebt daarnaast ook recht om je dossier in te zien en de bloeduitslagen te ontvangen. Deze informatie kan je helpen inzicht te krijgen in je behandeling en situatie.

Download de informatiekaart 'Uw rechten als patient' van de Patiëntenfederatie Nederland. 

Wat kun je zelf doen? 

Het is belangrijk zelf enige kennis over je schildklieraandoening te hebben. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

Goed informeren

Voor goede diagnostiek en optimale behandeling is het belangrijk dat de behandelaar goed geïnformeerd is over jou en jouw situatie. Het gaat daarbij om meer dan bloedwaarden. De behandeling is gericht op het 'normaliseren' van de bloedwaarden én klachtenvrij worden. Alleen "goede bloedwaarden" is dus niet voldoende en kan niet het einde van de behandeling zijn. Dit staat letterlijk in de behandelrichtlijnen van de huisartsen en de internisten.  

 

Begin een goed gesprek
Op deze site lees je hoe je de dokter helpt om jou nog beter te helpen: www.begineengoedgesprek.nl.

Als je met je arts in gesprek wilt omdat je nog steeds klachten hebt en de dosering verder wilt verfijnen, kun je eventueel een print van de bovenvermelde richtlijnen meenemen naar het consult (pag. 7 of pag.13 van de richtlijn die van toepassing is).

 

De professionals over 'samenwerking'

Prof.dr. Wolffenbuttel: “Richtlijnen zijn een mooi vertrekpunt. De beste behandeling wordt in overleg met de patiënt uitgestippeld” (Schild, juni 2016, pagina 13).

Suzan Kemperman: “In de verpleegopleiding besteden we ook aandacht aan de patiënt als ‘gelijkwaardige gesprekspartner’.  Voor de schildklierpatiënt betekent dit dat de behandelaar verder kijkt dan alleen je bloedwaarden. Een dosering afstellen op basis van enkel de schildklierwaarden is onvoldoende. Als medicus moet je de vraag stellen: “Dit zijn je waarden. Hoe voel jij je nu?” (Schild, juni 2016, pagina 6).

Elise Doeschot MA: "Met kennis van dit proces kan de patiënt een goede bijdrage leveren aan zijn deel en het proces goed volgen. Vraag bij consulten ook na waar de arts aan denkt, waar hij op wil gaan testen en wat uit wil sluiten en waarom." (Schild, maart 2014 pagina 20 en artikel 'Gesprek basis van diagnose').

Opnemen van gesprek

Een geluidsopname van het gesprek met je arts kan je helpen. Bijvoorbeeld omdat je door emoties niet alle informatie uit het gesprek onthoudt. Of omdat je het gesprek thuis terug kan luisteren met naasten of andere betrokken zorgverleners.

>> Waar je rekening mee moet houden bij een geluidsopname in de spreekkamer

 

Lees meer: