Door het gesprek met de arts van te voren voor te bereiden, is de kans groter dat je niets vergeet te vragen of te vertellen. Dat kunnen medische zaken zijn, maar ook zaken waarover je je zorgen maakt en wellicht niet weet of ze te maken hebben met de schildklieraandoening. Daarbij geldt: domme vragen bestaan niet!

Als je kenbaar maakt hoe het met je gaat, wat je belangrijk vindt om te bereiken, is de behandelaar beter in staat de behandeling op je af te stemmen en aan te sluiten bij jouw behoeften. Trek samen op in het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. 

Consult goed voorbereiden 

 • Neem een lijstje met vragen mee naar het consult.
 • Denk aan ‘de drie goede vragen’:
  • Wat zijn mijn behandelmogelijkheden?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van die behandelingen?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?
 • Neem iemand mee naar het consult; twee horen meer dan één!
 • Je kunt het consult opnemen. Het kan je helpen de informatie van de arts beter te onthouden, zeker bij emotionele gesprekken. Het kan je ook ondersteunen bij de gezamenlijke besluitvorming over de behandeling. Het is wel correct de arts te informeren dat je een opname maakt. 
 • Verzamel tussen de afspraken door vragen die bij jou (en je partner) opkomen.
 • Houd je klachten goed bij, bijvoorbeeld met de klachtenlijsten van SON:
 • Houd je bloedwaarden zelf ook bij, bijvoorbeeld met de Schildklieragenda van SON.  
 • Als je veel vragen of te bespreken hebt, maak dan bij de assistente een 'dubbele' afspraak.
 • Neem altijd een recent medicatieoverzicht mee. Via de apotheek kun je een uitdraai krijgen.

Download hier de folder 'Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw dokter' (Patiëntenfederatie Nederland).

Schildklieragenda 

button webshop 75 75pxIn de schildklieragenda van SON kun je de bloedwaarden noteren en eventuele (dosis)veranderingen van de medicatie. Zo houd je overzicht en kun je het verloop van de behandeling volgen. Het geeft je meer inzicht en maakt het mogelijk om je behandelaar beter te informeren. Verder kun je in de schildklieragenda de afspraken en vragen noteren. 
Koop of download in de webshop (klik op webshopicoontje).

Bijna alle ziekenhuizen hebben een digitaal dossier

Weet je dat je recht hebt op de bloeduitslagen van bloed- en andere onderzoeksresultaten? Je kunt een uitdraai van de uitslagen opvragen bij je behandelaar. Tegenwoordig hebben de meeste ziekenhuizen een digitaal dossier waar je zelf online de uitslagen kunt inzien. Sommige huisartsen werken ook met een digitaal dossier.

Lees meer over het digitale dossier in ziekenhuizen

Download hier de brochure 'Inzage inzage in medisch dossierin uw medisch dossier'

Als je bij een internist of internist-endocrinoloog onder behandeling bent, schrijft deze periodiek een verslag aan de huisarts. Het is handig als je ook zelf een kopie hebt van deze brieven. Je kunt gerust vragen of men je een kopie stuurt. 

Voor zover niet opgenomen in de brieven: het is raadzaam lopende of geplande onderzoeken zelf te noteren, welke medicatie gebruikt wordt met welk resultaat, afspraken met de behandelaar en andere zorgverleners, etcetera. Realiseer je dat je waarschijnlijk de enige bent die een totaaloverzicht heeft van wat er aan onderzoeken, behandelingen en afspraken loopt!

Download de brochure ‘Uitwisselen van medische gegevens’.

Lees meer: