Op deze pagina's worden de verschillende typen mogelijke onderzoeken die kunnen worden gebruikt voor het komen tot een diagnose van de schildklieraandoening beschreven.

bloedprikken.jpg

Niet alle onderzoeken zullen bij iedereen altijd en vanaf het begin worden uitgevoerd. Dat is allereerst afhankelijk van de ernst en aard van de klachten; of de huisarts de diagnose stelt of dat u bent doorverwezen naar de internist; of de klachten afnemen of aanhouden of erger worden; of u extra klachten ontwikkeld; etcetera.

Klachten

Het belangrijkste onderdeel van de diagnostiek zijn uw klachten. 

Lang niet iedereen heeft alle mogelijke klachten en veel klachten komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het voor de arts moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer van de genoemde klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan gebruikelijk allereerst een bloedonderzoek te laten doen. 

Overzicht van klachten per aandoening

De schildklier maakt hormonen die belangrijk zijn bij de stofwisseling van alle weefsels in het lichaam. Bij volwassenen beïnvloedt de stofwisseling zaken als gewicht, concentratie, hartritme, energie en geestelijke stabiliteit. Bij kinderen heeft de stofwisseling ook invloed op de geestelijke ontwikkeling en groei.

Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel hormoon
Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig hormoon.

Per aandoening vind je een overzicht van klachten en symptomen:

Behandelingen

Per aandoening vind je informatie over behandelingen: