De behandelend arts zal op diverse manieren trachten zich een beeld te vormen van de (schildklier)aandoening om een juiste diagnose te kunnen stellen.