SON heeft de afgelopen jaren zich ingezet om op te komen voor patiëntenbelangen en aandacht te vragen voor het patiëntenperspectief.

In diverse medische centra zijn schildklierpoliklinieken opgezet. In deze opzet kunnen schildklierpatiënten de diverse specialisten binnen korte tijd bezoeken en wordt er nauw overleg gepleegd tussen de specialisten. Veelal zijn ook verpleegkundig specialisten of gespecialiseerd verpleegkundigen schildklier en/of ervaringsdeskundigen toegevoegd aan het multidisciplinaire team.

Amsterdam

Academisch Medisch Centrum (AMC)
De endocrinoloog behandelt patiënten met aandoeningen aan organen zoals de schildklier, bijnieren, hypofyse en alvleesklier waar hormonen worden aangemaakt.

Polikliniek Endocrinologie en Metabolisme
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
020-566 2649 (algemeen)

Kinderendocrinologie
020-566 3386 (algemeen)

Arnhem

Rijnstate
In het Schildkliercentrum werken artsen en verpleegkundig specialisten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van schildklieraandoeningen.
Iedere donderdag houden een schildklierverpleegkundige en endocrinoloog gezamenlijk spreekuur in Zevenaar. Daarnaast is één van de vier gespecialiseerd verpleegkundigen twee keer per week in Zevenaar aanwezig. Tot nu toe werd de zorg voor schildklierziekten alleen vanuit Rijnstate Arnhem geboden. Na een verwijzing van een patiënt door de huisarts kan een patiënt nu dus kiezen voor een afspraak in Zevenaar of Arnhem.

Locatie Arnhem
Polikliniek Interne Geneeskunde
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
088-005 8888 (algemeen)
088-0053003
schildkliercentrum@rijnstate.nl
(Vermeld duidelijk dat het om een schildklieraandoening gaat.)

Locatie Zevenaar
Hunneveldweg 14A
6903 ZN Zevenaar

Dirksland

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
De patiënt wordt door de huisarts aangemeld bij het secretariaat chirurgie, o.v.v. “schildklierpoli”.
Na de aanmelding krijgt patiënt een brief met afspraak, vragenformulier en laboratoriumformulier toegestuurd.

Traject Ziekenhuis

  • 1e bezoek: Consult internist-endocrinoloog.
    Op indicatie aanvullende diagnostiek (beeldvorming, punctie, aanvullend lab).
    Bespreking patiënt door internist en chirurg.
  • 2e bezoek: 1-2 weken na eerste polikliniekbezoek.
    Bespreken uitslagen en behandelplan door internist.
    Bij operatie-indicatie tevens consult chirurg, KNO-arts en POS-poli.

Patiënten dienen de ingevulde vragenlijst mee te nemen naar het 1e polibezoek en minimaal 1,5 uur voorafgaand aan polibezoek bloed te laten prikken.

Locatie Dirksland
Secretariaat Chirurgie
Stationsweg 22 
3247 BW DIRKSLAND
0187-607 300 (algemeen)
0187-602 355 (afsprakenbureau polikliniek)

Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
De afdeling Endocrinologie van het UMCG is het verwijscentrum en kenniscentrum in Noord-Nederland op het gebied van hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten.

Polikliniek Endocrinologie,
Fonteinstraat 17 (hoofdgebouw)
Groningen
050-361 3962
www.umcg.net (website afdeling endocrinologie)

Martini Ziekenhuis
De Schildklierpolikliniek biedt poliklinische zorg en begeleiding bij schildklierklachten.

Schildklierpoli
Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen
tel. (050) 524 5245
schildklierpoli@mzh.nl

Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum
De afdeling Endocrinologie, opgericht in 1948, richt zich op de topklinische behandeling van ziekten van de hormoonproducerende organen.

Polikliniek Endocrinologie en Diabetes
Albinusdreef 2, B2-R
2333 ZA Leiden
071-526 9111 (algemeen)
071-526 3777 (endocrinologie)

Nijmegen

UMC St Radboud
Op de Schildklierpolikliniek werken internist-endocrinologen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Schildklierpolikliniek
Ingang Centraal
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
024 – 361 4599

 

CWZ -  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
Voor schildklier problematiek heeft CWZ een speciaal behandelteam bestaand uit internisten en verpleegkundig specialisten.

Schildklier polikliniek
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen 
024 365 82 00 (8.30 tot 17.00 uur)

 

Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Op de polikliniek worden patiënten behandeld met aandoeningen aan organen waar hormonen worden aangemaakt.

Polikliniek Endocrinologie
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
088-755 5555 (algemeen)

Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum
Het EMC specialiseert zich in schildklierfunctiestoornissen die een bijzondere of complexe oorzaak hebben, moeilijk te behandelen zijn of gepaard gaan met bijzondere bijverschijnselen.

Erasmus MC
's-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
010-704 0115 (Endocrinologie)

NET-centrum
010-703 5956
endocrienetumoren@erasmusmc.nl

Schildkliercentrum
010-704 4986
schildkliercentrum@erasmusmc.nl

Venlo

VieCurie
Het schildklierhormoon heeft een uiteenlopende invloed op het lichaam, hierdoor kunnen ook zeer uiteenlopende klachten optreden. Belangrijk is dat deze klachten tijdig worden onderkend, omdat het behandelen de levenskwaliteit sterk kan verbeteren. Om deze reden streven wij ernaar om elke patiënt binnen twee weken op onze polikliniek te hebben gezien. Schildklierpoli valt onder de speciale spreekuren van de Interne Geneeskunde.

SchildklierpoliSchildklierpoli

Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
077-320 5555

Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
0478-522 222

Graves’ Combi-spreekuren / Hogesnelheidstraject

Academisch Medisch Centrum (AMC)
Orbitacentrum, (poli Oogheelkunde en poli Endocrinologie)

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
020 – 566 3100
020 – 566 3812 

Amphia Ziekenhuis Breda
Locatie Langendijk
Poli oogheelkunde
Langendijk 75
4910 EV Breda
076 – 595 1077

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
Poli oogheelkunde
Henri Dunantweg 2
8932 AD Leeuwarden
058 – 286 6980

Oogziekenhuis Rotterdam
Poli oogheelkunde
Schiedamse Vest 180
3011 BH Rotterdam
010 – 401 7777

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC)
Poli oogheelkunde
Heidelberglaan 100
3584 CK Utrecht
088 – 755 8840

Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZU)
Poli oogheelkunde (tijdelijk geen spreekuren)
Prof. Debeylaan 25
6229 HX Maastricht
043 – 387 6800

end faq