Geregistreerde preparaten

NB. Deze overzichten zijn momenteel niet up to date.

Er staan momenteel 78 preparaten geregistreerd met als werkzaam bestanddeel levothyroxine (natrium), verdeeld over 10 merken.

Merk/fabrikant                       dosering: 0.013 0.025 0.050 0.075 0.088 0.100 0.112 0.125 0.137 0.150 0.175 0.200
Thyrax Duotab   x       x       x    
Eltroxin     x     x            
Euthyrox   x x x x x x x x x x x
Levothyroxine Uni-Pharma   x x x   x            
Levothyroxine Nycomed     x     x            
Tirosint ** x x x x x x x x x x x x
Levothyroxine-natrium Teva   x x x x x  x x x x
Thevier   x x x x x  x x x x
Thyrofix   x x x   x            
Levothyroxine-natrium Teva *   x x     x            


Overzicht alternatieven levothyroxine

Download dit jpgoverzicht van de levothyroxinepreparaten per merk en dosering. 

Bijsluiters

Merk/fabrikant   SmPC  Bijsluiter   Reg.datum Reg.Houder
Thyrax Duotab  [link]  [link]  06/06/1980 Aspen Pharma
Eltroxin  [link]  [link]  03/03/1981 Aspen Pharma
Euthyrox  [link]  [link]  15/12/1982 Merck
Levothyroxine Nycomed  [link] [link]  28/09/1990 Takeda
Tirosint **  [link]  [link]  07/04/2011 IBSA
Levothyroxinenatrium Teva  [link]  [link]  12/06/2013 Teva 
Levothyroxinenatrium Teva *  [link]  [link]  10/01/2013 Teva 
Levothyroxine natrium Uni-Pharma  [link]  [link]  02/10/2013 Uni-Pharma 
Thyrofix  [link] [link]  23/01/2015 Uni-Pharma
Thevier  [link] [link]  24/11/2015 Aspen Pharma

*) drank (dosering per 5 ml)
**) zachte capsules

Bron: CBG

Parallelimport

Voor de meest gangbare doseringen van de levothyroxine van het merk Euthyrox (Merck) zijn ook handelsvergunningen afgegeven voor parallelimport aan diverse importeurs. Het CBG definieert dit als: "Bij parallelimport wordt het medicijn in Nederland op de markt gebracht door een importeur die niet door de oorspronkelijke vergunning houder is aangewezen."

Hulp- en vulstoffen

Elk medicijn bevat werkzame stoffen en hulpstoffen. De werkzame stof van de levothyroxinepreparaten is gelijk, dit is de levothyroxine. De hulpstoffen kunnen verschillen tussen de merken.  

Hulpstoffen zijn nodig om de werkzame stof te verwerken in vormen die kunnen worden ingenomen. Hierbij kan worden gedacht aan de vorm (tablet of capsule); eigenschappen (zoals kleur, bescherming tegen maagzuur of vertraagde afgifte) en houdbaarheid (conserveermiddelen). (ConsuMed: Farmaceutische hulpstoffen (additiva)).

Hulpstoffen zijn idealiter farmacologisch inactief. Toch kunnen ze ongewenste en soms schadelijke effecten veroorzaken bij volwassenen en kinderen. Sommige hulpstoffen geven allergische reacties bij een bepaalde blootstelling bij een bepaalde groep. Bij kinderen kan het metabolisme van hulpstoffen anders zijn dan bij volwassenen, waardoor zij een hogere blootstelling hebben. (KNMPHulpstoffen)

Overzicht hulp- en vulstoffen levothyroxine

Download dit jpgoverzicht van hulp- en vulstoffen per merk levothyroxine.

Lareb

(Zeldzame) bijwerkingen direct melden bij het LAREB. Lareb is een databank met geanalyseerde informatie van bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins, waar zowel patiënten, als farmaceuten, als gezondheidszorgprofessionals (vermeende, nog onbekende) bijwerkingen van (geregistreerde) geneesmiddelen kunnen melden. Lareb werkt onafhankelijk en geeft meldingen anoniem door aan het CBG. Lareb werkt nauw samen met diverse internationale organisaties voor de bewaking van geneesmiddelenveiligheid.

Er is een toename van meldingen van 'onverwachte therapeutische respons bij geneesmiddelensubstitutie' te zien, bij gebruik van levothyroxine. In totaal zijn er 22 meldingen; 10 meldingen van 2005 tot 2011, 5 in 2012 en 6 in 2013. 

Meldpunt Medicijnen

De website meldpuntmedicijnen.nl is meer gericht op consumenten en daardoor klantvriendelijker in gebruik. Het werkt nauw samen met het Lareb. Het meldpunt is een initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
De klant kan problemen met medicijnen melden (ook naar aanleiding van het preferentiebeleid) 

Steunpunt Thyrax

SON heeft ook klachten verzameld over specifiek schildkliermedicatie via het Steunpunt Thyrax.
Vaak gingen meldingen over de beschikbaarheid of het wisselen van de medicijnen.
De melding van klachten heeft een belangrijke signaleringsfunctie.gehad, de onderhandelingspositie van SON versterkt en uiteindelijk geleid tot een onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer belangrijk gebleken en hierop is gehandeld.

Bronnen:

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2017