prevalentie

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
prevalentie

aantal gevallen op specifiek moment

De prevalentie van een aandoening = "het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking"

Het begrip prevalentie moet niet worden verward met incidentie, dat het aantal nieuwe gevallen in een bepaald tijdvak aangeeft.
Een hoge prevalentie van een bepaalde ziekte in een bepaald gebied betekent dat er veel mensen aanwezig zijn die aan die ziekte lijden. Bij een ziekte die vaak een langdurig of chronisch verloop heeft, kan een beperkte incidentie van die ziekte toch tot een vrij hoge prevalentie leiden.
In Europa wordt een ziekte geclassificeerd als zeldzaam, wanneer deze bij minder dan 5 op de 10.000 mensen voorkomt.