TRH-test

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
TRH-test

testen van de gevoeligheid voor TRH hormoon

Toen in het verleden de TSH test nog niet secuur genoeg was, werd de TRH-stimulatie test gebruikt om een (onderdrukte) schildklieraandoening aan te tonen of uit te sluiten.
TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) is het hormoon dat de hypothalamus afgeeft als er een gebrek aan schildklierhormoon wordt geconstateerd. Hierdoor wordt door de hypofyse TSH aangemaakt, die de schildklier stimuleert schildklierhormoon (T4) te produceren. De hypothalamus en hypofyse bevinden zich in de hersenen.
Bij deze test wordt een hoeveelheid TRH toegediend en wordt ervoor en erna (15 tot 30 minuten) de TSH gemeten. Normaal zou na de toediening van TRH een duidelijke verhoging van de TSH te zien zijn. De test wordt in het ziekenhuis (dagbehandeling) uitgevoerd, door een verpleegkundige.
Tegenwoordig wordt de test alleen nog gedaan bij een aantal zeldzame en moeilijk te diagnosticeren schildklieraandoeningen.