Woordenlijst

Begrippen en termen gebruikt bij schildklieraandoeningen.

Er zijn 18 items in deze woordenlijst
Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
T3
Het actieve schildklierhormoon. 
T4

Schildklierhormoon

Tg

Schildklierkanker marker

Tg-antistoffen

thyreoglobuline antistoffen

thyreoidectomie

Schildklierverwijderende operatie

Thyreomimetica

Schildklierstimulerende medicijnen

Thyreostatica

Middelen met een remmende werking op de schildklierfunctie

thyreotoxicose

In de dagelijkse praktijk worden thyreotoxicose en hyperthyreoïdie door elkaar gebruikt. 

Thyroxine

Schildklierhormoon; Thyroxine of T4

Tinnitus

Oorsuizen

titer

gebruikt bij onderzoek naar antistoffen

TKI

Enzymen die de groei van tumoren remmen.

TPO-antistoffen

Thyroid Peroxidase antistoffen

TRH-test

testen van de gevoeligheid voor TRH hormoon

TSH

Schildklierstimulerend hormoon

TSH-receptor-antistoffen

auto-antistoffen tegen de TSH-receptor

TSI

Thyreoïd Stimulerende Immunoglobine

Tyrosine

animozuur belangrijk voor de productie van schildklierhormoon